۱۳۹۳ آذر ۱۰, دوشنبه

بحران اجتماعی و اقتصادی بسمت نقطۀ جوش؛ ایران بسمت فروپاشی: خطر!


1- اوضاع در ایران نگران کننده است. سه گسل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی همپوشان با هم فعال شده اند و احتمال زیاد دارد که به فروپاشی اجتماعی و شورش های کور و انتقام های فردی و قبیله ای بیانجامد.

الف- گسل سیاسی: این گسل که بعد از پایان اتوریتۀ هسته ای آیت الله خامنه ای بر روی هوادارانش فعال شده در حال تحمیل خود به حوزۀ اجتماعی است و می خواهد انتقام سرخوردگی خودش از رهبر قافیه باخته اش را در حوزۀ امر بمعروف و نهی از منکر زنان مدرن و امروزی تخلیه کند. اسید پاشی های اصفهان شروع این روند بود که به آخرین مورد آن چاقو کشی های جهرم امتداد یافته و قطعاً موارد رسانه ای نشده ای هم بوده که مسئولان مربوطه توانسته اند از اطلاع رسانی جلو بگیرند. فعال شدن این گسل بین مریدان دیروز خامنه ای فعلاً قابل ترمیم بنظر نمی رسد چون خامنه ای اتوریته اش را باخته و حتی قادر نیست با دستور بمجازات هواداران شورش کرده اش با ارعاب حکومتی بمقابله با بحران سرخوردگی برود. لذا باید منتظر بود که این عملیات های ایذایی علیه زنان بازهم گسترده تر و وخیم تر شود.

ب- گسل اقتصادی: این گسل هم بعد از پایان بی نتیجۀ مذاکرات از سویی و مهمتر از آن بحران قیمت نفت بسرعت در حال فعال شدن است و خودش را به حوزۀ اجتماعی تحمیل خواهد کرد. قبلاً هم گفته بودم که جامعه کشش بیش از یک سال انتظار را نخواهد داشت در دولت روحانی. چون ایرانی همۀ دست آوردهایش از ریخت و پاش های احمدی نژاد را هم هزینه کرده و دیگر رمقی برای ادامه ندارد. حتی اگر آمارهای مربوط به کاهش تورم یا رشد اقتصادی نزدیک صفر مثبت درست هم باشد. حالا اما دیگر امیدهایش نا امید شده و با علامتی که بازار ارز فرستاده محرومان و حاشیه نشینان مستعد شورش های اجتماعی می شوند.

پ- گسل اجتماعی: جامعۀ ایران به این دلیل که حکومت توانسته بی عرضگی ها و ناکارآمدی های خودش را به بی عرضگی و "از ماست که برماست" مردم هموار کند و متأسفانه تا حد زیادی بقبولاند - البته ما روشنفکران کثیف هم کم کمکش نکرده ایم در کوبیدن "ایرانی ال و بل است و آدم نمی شود و بی فرهنگ است و سودجوست و از این مزخرفات" -  لذا شکاف بسیار اساسی و خطرناک بی اعتمادی و از هم قاپی و آدم فروشی های مختلف جریان خطرناکی یافته که فقط فضای پلیسی و ترس از رفتارهای جهنمی اغراق شده در افواه عمومی حکومت باعث فعال نشدن حداکثری آن تا کنون شده است. اما اینک که  نشانه هایی مثل انتقام های خانوادگی یا اسید پاشی به دکتر انوری در تهران یا معلم کشی در بروجرد یا حملۀ دست جمعی عده ای بمنزل دیگری در روستایی در خراسان و بیشمار اخباری که رسانه ای نمی شود حاکی از فعال شدن این گسل است. که هم می تواند نتیجۀ شکسته شدن اتوریتۀ پلیس باشد و یا می تواند نتیجۀ فشارهای اجتماعی باشد که از تحمل خارج شده است و بنظرم البته ترکیبی از هر دوست.

2- این سه گسل که اولی انسجام نیروهای سرکوب را کم خواهد کرد تا دومی و سومی در ترکیبی از نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی به صحنه بیایند و علاوه بر شورش های کور شهری و روستایی، انتقام گیری های فردی و خانوادگی را هم دامن خواهد زد را خطرناک می دانم. زیرا در نبود جامعۀ مدنی و تشکل های حداقلی جز گسترش نا امنی ها و تحت فشار قرار گرفتن نیروهای ملی و سعادت خواه و مردم کوچه و بازار نتیجه ای نخواهد داشت را قطعاً آرزو نمی کنم. روحانی روزهای سختی در پیش دارد و تعجب می کنم با آن شم امنیتی قوی که دارد چرا دست دست می کند تا فروپاشی اجتماعی به نقطۀ بی بازگشت برسد. راه چاره هم جز این نیست که خیلی سریع تصمیم بگیرد با جرأت و شهامت لازم اسیدپاشان اصفهان و چاقو کشان جهرم را با همۀ عقبه شان معرفی کند و نیروی سرکوب در حال گسیختن را با تقویت بخش سالم نیروی انتظامی و سپاه و وزارت اطلاعات سازماندهی مجدد تا جای ممکن قانونمند بکند و آمادۀ رویارویی با گسترش ناامنی ها شود. بدیهی است که این عمل در سیاست داخلی باید با تعجیل در توافق هسته ای و بازسازی روابط خارجی ایران با اعراب بویژه عربستان باشد تا مدت فترت و بلاتکلیفی کوتاه و صحنه برای تصمیم گیری همۀ طرفین ماجرا شفاف شود. زیرا آیت الله خامنه ای کنترل خودش بر نیروهای وفادارش را از دست داده و آنان باید تحت رژیم جدیدی بازتعریف و در راه منافع و امنیت ملی بکار گرفته شوند. ضمن اینکه مجدداً تأکید می کنم که خدا کند تحلیلم غلط باشد اما در اینکه جامعه در انتظار بحرانی جدی است شک ندارم. پناه بر خدا. یا...هو

۴۷ نظر:

ناشناس گفت...

دلقک جان ...دوستت داریم!

پسر حاجی گفت...

ممنون که مینویسی.

ناشناس گفت...

نگران نباش.
عاقبت آن درود آنچه کشت. این حکومت برآیند خود همین مردم است.مردم هزینه اشتباهات خودشان را می دهند.ما مانند دانش آموزی هستیم که یکسال درس نخوانده و حالا شب امتحان باید یکمرتبه دروس تلنبار شده را پس بدهد.و یا مانند تیوب سواری هستیم که در سراشیب برف سرعت گرفته ایم و می چرخیم و می چرخیم و نمیدانیم به کجا فرو خواهیم غلطید؟ عاقبت تیوب سواری این است ! اگر چنین نمی شد جای تعجب بود. اگر چنین نمی شد نظام علت و معلول و عمل و عکس العمل جهان هستی زیر سوال می رفت! می گویند در شبی پر ستاره اینشتین و دوستش قدم می زدند اینشتین نگاهی به آسمان انداخت و ناگهان سرش گیج رفت و نزدیک بود زمین بخورد.دوستش با نگرانی پرسید چه شده است؟ اینشتین گفت چیزی نیست .داشتم به این جهان پهناور نگاه می کردم و ناگهان به این فکر افتادم که اگر یک الکترون فقط یک الکترون بجای اینکه از راست به چپ بچرخد برعکس بچرخد تمام این کائنات از نقض "قانون" فرو خواهد ریخت! من ترسم از آن الکترون بود! الکترون ایران نیز نمی تواند بر خلاف رویه تاریخ بچرخد که بچرخد تمام نظام کائنات بر هم خواهد ریخت. خلاصه ذره ذره جمع شد تا به اینجا رسید.وقتی جنبش 88 در تهران شروع شد شهرستانی ها ایستادند و نگاه کردند!و حکومت نیروهایش را از شهرستان به تهران ریخت و سرکوب کرد! حالا زهر خند می شود!زهر خند برای آنهایی که ایستادند و گفتند بما چه؟ و با افتخار می گفتند ما سیاسی نیستیم!غافل از اینکه ما می توانیم سیاست را رها کنیم ولی سیاست ما را رها نخواهد کرد! سیاست بن و اساس خوشبختی یک ملت است. گرهی که با دست باز می شد حالا باید با دندان باز شود! اصلا این احساس خطر و ترحم برای تاریخ بی معناست! تاریخ به کسی که نشسته و نگاه می کند مدال لیاقت نمی دهد.خشک و تر را با هم می سوزاند.البته قضیه به این شوری که می گویید نمی شود. شورش های کور اتفاق می افتد ولی حکومت زود دست و پایش را جمع می کند و تسلیم می شود. همانگونه که در برابر کارگران بافق تسلیم شد. این حکومت بجز با سقلمه تاریخ بعقل نمی آید.می توان اینرا دور نمای روشنی برای تاریخ ایران دانست منتهی کمی خین و خین ریزی دارد که مهم نیست. مهم جهت دادن مردم بسمت عامل اصلی همه این تباهی ها بجای همدیگر است. می گویند در زمان موسی خدا عصبانی شد و قوم یهود را وعده عذاب از آسمان داد و مردم از ترس به زیر زمین ها پناه بردند و چهل روز گذشت و از عذاب خبری نشد. موسی با تعجب از خدا علت را پرسید؟ خدا گفت به مردم بگو راحت و رلاکس باشند! توی این این چهل روز من دیدم این مردم از توی زیرزمین به خانه های هم تونل زده اند و به هم آب و غذا می رسانند! و من اهل اینکه چنین مردمی را عذاب کنم نیستم! مردم ایران هم در این چله عذاب جمهوری اسلامی باید به دل های هم تونل بزنند تا مشکل حل شود.راه دیگری نیست.تاریخ بی ترحم است!

ناشناس گفت...

موافقم باید هرچه زودتر به دستبوسی ملک عبدالله بشتابیم وگرنه فرهنگ و اجتماع ایران سقوط خواهد کرد .ملک انسانی معقول و خردمندو مهربان هست و اشتباه ایران در دوران احمدی نژاد را میبخشد.

ناشناس گفت...

"آیدین آغداشلو؛ چمدانش را بست و از ایران رفت !"

ناشناس گفت...

آفرین دلقک. تحلیل درستیه

ناشناس گفت...

https://hra-news.org/fa/interviews/%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

این را بخوان تمیسار، چه خبر است مملکت!
واقعیت اینکه بمرور به نتیجه می رسم کسی رو نیاز داریم که اول چهار چوب مملکت را نگه دارد دوم با دیکتاتوری یک تغییراتی در کشور سامان دهد، او می تواند مسعود رجوی باشد، او می تواند حسن خمینی باشد، او می تواند ........... از همه بهتر یک ژنرال خشن آمریکایی را ترجیح می دهم، کار بیخ پیدا کرده

ناشناس گفت...

لئونید مسکوویچ:
1- تحلیل شما تا حد زیادی درست است احتمال میرود به تعویق انداختن مذاکرات دارای عقبه برنامه ریزی شده ای از طرف آمریکا و متحدانش باشد(البته اگر احتمال حصول توافق و عدم اعلام نتیجه به علت مساعد نبودن شرایط را کنار بگذاریم)بدین معنی که شاید آمریکا برنامه ای ترتیب داده برای سوار شدن بر امواج شورش و نا آرامی ... و خواسته تا قبل از معامله نهایی یکبار دیگر این شانس را هم امتحان کرده باشد الله اعلم
2- از حسن روحانی انتظار نداشته باش کار خاصی بکند هر چه داشت و نداشت رو کرده و از این به بعد فقط روزگار می گذراند
3- بعد از خواندن این تحلیل قلبم درد گرفت جدی میگم

ناشناس گفت...

زیادی تند میرید. الان بیشتر از 30 ساله که ایران میگه آمریکا فردا میخوره زمین. از اون طرف بیشتر از 30 ساله که مخالف های نظام ایران میگویند که فردا رژیم ایران میخوره زمین. والله این ها همش رویا بافیه.
به قول قرآتی: آخوند که سوار بر اسب مراد شد را دیگه نمیشه پایینش آورد.

هیچ اتفاقی نمیافته. چون دست همه مردم ایران یک جوری توی کاسه بقل دستیشه.
بابک

کوروش کبیر گفت...

تحلیل درستی است ونگارنده درسال 2010 باشروع تحریم های نفتی همین پدیده را تحت عنوان " شورش گرسنگان" پیش بینی کرده ام که قیام اینده ایرانیان نه از مسیراپوزیسیون های داخلی وخارجی ونه از طریق دخالت خارجی می گذردبلکه مبتنی برشورش های کورخواهدبودالبته یکی ازاهداف بنده هشداربه اپوزیسیون بود که باید تحرک بیشتری راازخودنشان داده ودرسازماندهی مقاومت مردم کوشاترباشند اینهم نمونه مقالاتی دراین رابطه:
http://www.persiancavalier.com/?p=474
http://www.persiancavalier.com/?p=1639
http://www.persiancavalier.com/?p=1730

ناشناس گفت...

دلقك جان،
من هم اميدوارم كه تحليل شما اشتباه باشد ولى تمام شواهد به درستى آن گواهى مى دهد، متاسفانه،
خدمت بابك خان هم بايد بگم كه قرائتى گفته كه آخوند وقتى سوار خر شد پايين نمى آيد تا اينكه يا خودش بميرد يا خر.
از اونجايى كه آخوندها قصد مردن ندارند دارند بلا نسبت خر را مى كشند، و احتمالاوقتى خر مرد و زمين خورد خودشان زير تنه خر سقط مى شوند. نتيجه اينكه اينجور كه مى تازند همه را نابود خواهند كرد.
ارادتمند افشين قديم

ناشناس گفت...

عصر بعد از petrodollar و

كنفرانس شهرك لندن به ميزبانى
Lynn forester de rothschild

سخنرانان :
The prince of wales
( prince charles)

بيل كلينتون ؛ريىس جمهورى سابق

Christine legarde
ريىس صندوق مالى جهانى

Mark carney
ريىس بانك مركزى شهرك لندن

موضوع كنفرانس :

نظام نوين سرمايه دارى
Capitalism for evryone
Or no one
منظور اينكه سرمايه دارى نبايستى اخص يك درصدى باشد به قيمت
تاوان دادن ٩٩درصد جامعه....
هدف جااندازى سرمايه دارى رحمانى وعبور از سرمايه دارى بى ترحم ....

ظاهرا نمايش فيلم نامتعارف و جنجالى v for. Vandetta
كه مانيفست سينمايى بود در
اجراى تظاهرات و اعتراضات
خيابانى عليه موسسات مالى وبانكى
در روند اشغال محوطه وال استريت
نميتواند نامربوط به اين برنامه باشد.

در ضمن قضيه كاهش به موقع قيمت
نفت را نبايستى تصادفى دانست .
از ١٩٧٣ كه با مشاورت شهرك لندن
برنامه نفت بجاى طلا به اجرا درامد و
به اصطلاح ابراهيم يونس اقتصاد دان
مصرى -امريكاى عصرpetrodollar
رقم خورد؛خاورميانه نفتى وارد
عصر تاريكى مالى وسياسى
نوين اسلام بدون نفت مى شود.....

روزى حرف.
Socialism with haman face
مى بود وامروزحرف سرمايه دارى نو...

بى دليل نبودكه متفكر فرانسويى كتاب
كابيتتال ماركس را وارونه نوشت

ناشناس گفت...

این موسیقی را مهمان من باشید .تهران پاییزی آسوده تر هر روز هست .

https://www.youtube.com/watch?v=_5OcA_0VZq8

ناشناس گفت...

دولت باید در این مقطع از اهرم کارآفرینی و صنعت و فناوری بهره بگیرد. یعنی شروع کند به تولید یک چیز تکنولوژیک مشخص در سطح بسیار کلان که قیمت جهانی اش کم تمام شود و از صادرات آن سود اقتصادی ببرد. مثلا سی پی یو بسازد. اگر گفته میشود فناوری اش را ندارد دروغ محض است. همه جزئیات این فناوری ها از طرح تا ساخت در منابع وجود دارد. اگر چهار چیز بسیار بسیار تخصصی هم مغفول مانده باشد با کمی پژوهش یافته میشود. اینها که موشک میفرستند فضا و انرژی هسته ای دارند نمیتوانند یک سی پی یو بسازند. سی پی یوشان میتواند در سطح جهانی با اینتل رقابت کند و از این طریق سودآوری داشته باشد. واقعا اگر اراده شود شدنی است. لازم است معماری سی پی یو هایشان مدل اینتل باشد و نه ای آر ام، تا پول بیافریند. واقعاً کار زیاد سختی نیست، اگر خریدار نداشت فوقش بقیه قطعات را وارد میکند و یک لپ تاپ جمع میکند، برندسازی میکند در سطح جهانی لپ تاپ را به فروش میرساند. البته بهتر است دولتی نباشد، و با چند پروکسی خصوصی کار صورت گیرد. مگر سامسونگ کره جنوبی نیست؟ واقعا میشود با فناوری به پول رسید. باز هم میگویم همه جزئیات در کتاب ها آمده تنها کمی آزمون و خطا میخواهد و سرمایه و جرات.

مستانه گفت...

جای رقص تیفوسی ها با آهنگ"وای چقدر مستم من!" خالیه فکر کنم! :))

Dalghak.Irani گفت...

دوست بسیار نازنینم که مرا به کنسرت کلاسیک برد. خیلی خیلی ازت سپاسگزارم. هرچند در منزل محقر من اگر صدایی بلند نباشد جز صدای رادیو 3 بی بی سی بگوش نمی رسد. اما من از موسیقی دلپذیر رادیو بعنوان موزیک متن استفاده می کنم و نه نشستن بپای کنسرت کلاسیک و اپرا. اما ویدیوی پیشنهادی شما چنان مسحور کننده بود که بی اختیار سه ساعت تمام نشستم و قطعه قطعه اش را نیوشیدم. قطعاتی بشدت انتخاب شده و با اجرای خیلی عالی. خسارتم تنها این شد که همۀ اطعمه و اشربۀ موجود در منزلم را جویدم و شریدم و لذت موسیقی را به اوج ممکن - تا حد قبل از ترس از همسایه ها - بلعیدم. مرسی بخاطر سه ساعت کنسرتی که مجانی مهمانم کردی و خدا تو را با موسیقی محشور کند. آمین. یا...هو

ناشناس گفت...

راستش قبل از کامنت من گیلاسی شراب قرمز پینونوآر با پنیر چدار زده بودم این بود که حیفم آمد این ضیافت حقیرانه را با شما تقسیم نکنم .

Dalghak.Irani گفت...

cheers برای گیلاس هروقت.

مستانه گفت...

به به چش ما روشن آقا جووون! حالا دیگه افتادید توو خط نیوشیدن و جویدن و شربیدن و بلعیدن اونم تا حد همه موجودی خونه!:))
آررره دیگه تنهاتون که میذارم همین میشه؛ وقتشه که دیگه رادیوتونو دور بندازم و فکری به حال خلوت های تنهایی تون کنم!ههههه
ما که نخورده مست شدیم حین گوش دادن.خلسه آور و مسحور کننده بود.مرسی.(شکلک پارازیت انداختن بین یه بحث سیاسی اجتماعی)
البته من نبودم دستم بود تخصیر رادیوی آقا جون بود! :))

ناشناس گفت...

مردم بشدت عصبی هستند:
ک کارگر ۳۲ ساله از دخل و خرجی می‌گوید که با هم سازگار نیست: «یه چیزی گرون میشه؛ خرج و مخارج را اینطرف و آنطرف‌ می‌کنیم تا با هم جور بشه ولی نمیشه خوب. لامصب هر روز، یک چیزی گرون میشه. این خرج‌هایی که اینطوری بالا میره به ظاهرش ماهی بیست هزار تومان یا اینقدرهاست اما آخر ماه که با هم جمع میشه، چطوری باید پرش کرد؟ یکدفعه می‌بینی ۱۵۰ یا ۲۰۰ هزار از حقوق می‌زنه بالا، آنوقت مجبوریم قرض کنیم یا یک ماه قید گوشت و مرغ را بزنیم. اینم تا چقدر؟ من که کارگری‌ می‌کنم باید جان داشته باشم یا نه؟ بچه‌‌هایم از الان چیزی به بدنشان‌ نرسه ضعیف بار میان. دولت مگر نمی‌گفت تا آخر امسال دیگر گرانی نداریم. الان گران کردند، شب عید یکبار دیگه قیمت‌ها میره بالا، بعد از عید همین قیمت‌‌هایی که رفته بالا را تصویب می‌کنند… وسط سال باز بنزین گرون میشه یا اتفاق دیگه‌ای‌ می‌افته، باز یک سری چیزها گران می‌شه. من خودم هیچی، این بچه‌های من چه گناهی کردن به دنیا اومدن؟ بدون اینکه فکر کنیم بچه‌دار شدیم حالا نه ما به خرج‌شان می‌رسیم نه این طفل معصوم‌ها زندگی درست و آدمی‌زادی دارند.»
http://www.radiozamaneh.com/191426

حزب الهی جان کجایی؟ ای ناسیونالیست توسعه گرا کجایی؟

ناشناس گفت...

دلقک آیا این شایعه حقیقت داره که جمهوری اسلامی برای مقابله به مثل با تحریمها و کاهش فروش نفت از عربستان به افاغنه شیعه که توی جنگ سوریه شرکت میکنند شناسنامه و پاس ایرانی میده ؟

ناشناس گفت...

نمی دانم چرا دولت روحانی کسری بودجه خود را از طریق گران کردن نان مردم و احتمالا بنزین در آینده جبران می کند؟ چرا سراغ دارایی های 70 میلیارد دلاری رهبر نمی رود؟

ناشناس گفت...

حالا به این کاری ندارم که آخه دلقک از کجا باید بدونه که این شایعه حقیقت داره یا نه. ولی آخه چه ربطی هست بین شناسنامه ایرانی دادن به افاغنه و مقابله با تحریم و مقابله به مثل با عربستان. صد رحمت به گودرز و شقایق

ناشناس گفت...

عزیز ناشناس مردم خسته اند ولی بگذار حرف آخر را اول بزنم و خلاص بعد با هم بشینیم وناله کنیم.
شوربختانه بدون تعارف رک وراست ما دقیقا وسط یک جنگ جهانی هستیم به مرکزیت اوراسیا همچنانکه جنگ دوم جهانی در ابتدا و خلال آن جنگ ملل متحد و متفق نام گرفته بود و بعدها به اسم جنگ دوم جهانی نام گرفت این جنگ هم بعدها جنگ جهانی سوم یا چهارم نام خواهد گرفت بلا شک . آمریکا تا همین الان به ظاهر میخواهد خود را بیرون از این جنگ نشان بدهد و ایران برای اولین بار کشور بی طرف نیست و خود یک طرف این قضیه هست .سه کشور در حال تاسیس امپراطوری هستند تا شکوه گذشته را احیا کنند. روسیه ترکیه و ایران اروپا و اعراب هم چون متضرر هستند با تمام قوا مانع تراشی میکنند روسیه بدنبال شکوه پطر کبیر است.ترکیه خلافت عثمانی ایران به دنبال شکوه صفویه .واقعیت این هست که ایران مقاومت زیادی کرده با وجود تحریمهای بی سابقه نه تنها همچنان جزیره ثبات بوده بلکه چند جنگ عراق و یمن و سوریه و افغانستان و فلسطین و لبنان را اداره کرده و این کار کوچکی نبوده. حال ممکن هست شما بگویید به چه دردی میخورد و ممکن هست حرف شما درست باشد اوراسیا باردارهست ممکن هست سه قلو و دوقلو یه قلو بزاید ممکن هست همه و یا هرکدام از این جنینها مرده بدنیا بیایند .ولی تا حالا فرزندان نادر و ملاصدرا ومولانا و امیر کبیر به سختی مقاومت کرده اند .
حزب الله

ناشناس گفت...

ناشناس عزیز مجلس مالیات آستان قدس و ستاد فرمان امام را برای سال دیگر تصویب کرد.
حزب الله.

ناشناس گفت...

شکوه صفویه خخخخخخخخخخخ حکومت صفویه در تاریخ ایران معروف است به دالان وحشت مرده شور تفکراتت رو ببرن حزب الله

ناشناس گفت...

البته حزب الله عزیز و دوست داشتنی در جریان هستند که:

فرزندان نادر و ملاصدرا و مولانا و امیرکبیر اگر این بی پدر و مادر است
پس بر این ملت و گور پدر و مادر و همه چیزش باید فلان

ناشناس گفت...

حضرت خخخخخ. محض اطلاع و یاد اوری.ایرانیان تنها ملتی هستند که دوبار تمدن ساختند یکبار زمان هخامنشیان و دومین بار در زمان صفویه در حالیکه غرب هنوز تمدن یونان باستان و شرق تمدن کنفسیوسی را تکرار میکنند. کشور ایران در زمان ساسانیان کشوری با زبانهای گو ناگون بود و زبان دیوان سالاری اون پهلوی بود خط کوفی یکی از انواع رسم الخط ما قبل حمله اعراب بود که بعدها توسط اعراب به عنوان خط واحد انتخاب گردید . در واقع مردم غرب ایران وشرق ایران به یکزبان تکلم نمیکردند زبان فارسی کنونی نتیجه همت و کوشش مردمان شرق ایران یعنی خراسان بزرگ هست که زبان فارسی کنونی را همه گیر کردند و ققنوس تمدن ایران از خاکستر دوباره پر گشود سومین ماشین چاپ دنیا در ایران صفوی تولید شد .سلسله صفویه باایده احیا پادشاهی ساسانی فدراسیون پراکنده ایران را دنبال متحد کرد و اولین دولت مستقل متحد بعد از حمله اعراب را بنا نهاد .دلیل اینکه فقط ما ایرانیها سنتهاو اعیاد دوگانه داریم اعم از عید نوروز ویلداو درکنارش عاشورا و تاسوعا ترکیب. دو تمدن هخامنشی و صفوی هست و هیچکدام نمیتونه دیگری را نادیده بگیره.وایندو مکمل. یکدیگه و دوبال فرهنگ تمدن ایران هستند .
حزب الله.

ناشناس گفت...

آقا تو رو به هر چه می پرستی و نمی پرستی روحانی رو ناجی مملکت معرفی نکن. خود این دولت قاتل سرمایه های مردم در بورس بوده و آمارسازی می کند و جیب مردم را می سوزاند.

ناشناس گفت...

به حزب اللهى، يك مثلى اينجا در غرب هست كه مى گند
I dont even justify your comment with an answer.
حضرت عالى كلى سفسته مى كنى و تاريخ رو شاهد مى گيرى كه ثابت كنى كه الان هم ملت داره سختى مى كشه كه خامنه اى تو و خمينى قبل ار اون داره ناسيوتاليستى وار امپراتورى راه ميندازه و بقيه مزخرفات متهموانه اى رو كه با للحن حق بجانب به هم مى بافى،
به تو مه هخامتشى و صفويه رو شاهد مى گيرى حتى اگه حرفت راجع به دو امپراتورى ايران درست هم باشه، براى توجيه شتر گاو پلنگ جمعورى اسلامى ففط اين مثل ايرانى رو بايد گفت : گيرم پدر تو بود فاضل ..........
دكون كوبيدن بر طبل ايرانى گرى رو براى ايجاد احساسات مردم جمع كن، اگه اين در زمان خمينى حيله گر كار كرد، در زمان خامنه اى حقير كار نمى كند، نسل پدران ما يكبار گول اين حقه بازى رو خوردند و مملكت رو دو دستى دادند به فنا.

فقط ارادتمند دلقك، افشين قديم

ناشناس گفت...

http://www.economist.com/news/leaders/21579835-west-should-intervene-syria-many-reasons-one-stem-rise-persian-power-can
افشین عزیزی که فرصت اینرا داری توی غرب زندگی کنی شما که اونور آب هستی و ما اینور آب واقعا نگاه یک غربی به ما ایرانی ها چی هست آیا بین حکومت ایران با مردم ایران فرق میگذاره.اگر میگذاره این تحریمها برای چی هست چرا فلان نماینده سنا میگه باید لقمه را از دهن مردم ایران در بیاریم چرا عربها دست به دامن ترکیه شدند به سوریه حمله کنه . بد بخت مصدق آیا حزب الله درست کرده بود آیا جنگ راه انداخته بود مگه غیر از یک دموکراسی بومی و مترقی و حفظ ذخایرملی چیزی میخواست . اگه میگذاشتند اون دموکراسی پا بگیره واقعا ما الان کجا بودیم همین الان هم هرچی داریم از زحمات همون پیرمرده معصوم هست و گرنه الان شاید افغانستان هم نبودیم مگه همین شاه نبود که بعد از اجرای همه اوامر باز قرار بود توسط سپهبد قرنی کله پا بشه . لینک بالای مجله اکونومیست برای پارساله یک نگاه بنداز تا ببینی نگاه غربیها در مورد ایران چی هست .
حزب الله

ناشناس گفت...

حزب الله، خلاصه كلام در فرهنگ و نگاه غرب به هر كشورى اين است كه نهايتا حكومت و رژيم هر كشورى برخواسته از خواسته و يا انفعال مردم همان كشور است، به قول خود ما: از ماست كه بر ماست. هر چقدر هم ما اصرار كنيم كه بابا مردم چه گناهى دارند؟ بطور مثال همين الان كه در اثر خشونت پليس در آمريكا ٣ سياه پوست كشته شده، مردم در اكثر شهرها خشتك سيستم قضايى رودارند سرش مى كشند و اين حركتها از ١٠٠ سال پيش هم بوده ، كشته ها هم داده اند. به جاى اينكه هم سقوط مصدق رو گردن كودتا و غربى ها بيندازيم ، بگرديم دنبال ريشه در فرصت طلبى عامه مردم ما ، پشت مصدق رو كى خالى كرد ظرف ٢٤ ساعت.
لب كلام گناه ما از همان حمايت نسل پدران ما از پيرمرد معصوم حضرت عالى شروع شد.
الان هم اصلا مهم نيستكه غربى ها و ديگران راجع به ايران ( رژيم و مردم تواما) چه فكر مى كنند. مهم اين است كه خود مردم چه چيزى براى آينده شان تصميم مى گيرند، اين راهى كه خامنه اى به قول شما جهت ايجاد امپراطورى مى رود احتمالا به ايجاد امپراطورى ايران شامل استانهاى مركزى و قم و حومه خواهد شد و استانهاى مرزى جزيى از امپراطورى خيالى شما نخواهد بود، افسوس كه انرژى ما بايد صرف مباحثه درباره بديهيات شود. پيشنهاد مى كنم براى ديدن واقعيات دور و برتان پيش فرضهاى تحميلى و تعليمى زندگيتان كه موجب انتخاب اسم مجازيتان هم شده را از صورت مسئله پاك كنيد كه اين روش برخورد با مسايل در تمام ايده اولوژى ها تنها به دگماتيسم و خشونت رسيده، به قول دلقك ايران در خطر است و زمان كوتاه است و راه درازى در پيش براى مردم از هر طيفى كه هستند من جمله شما . كه ياد بگيرند پيشداورى ها و تعصب را بايد كنار بگذارند، تا وقتى اعتقاد بر مطلق سياه و سفيد، معصوم و مفسد، غرب و شرق ، انقلابى و ضد انقلابى و غيره است. هميشه بايد در تاريخ گذشته و حال و آينده بگرديم كه مقصر عقب ماندگيمان و دشمن را پيدا كنيم .
خير پيش.
ارادتمند دلقك، افشين قديم

ناشناس گفت...

افشین جان جوابت را صادقانه میدم از ما نیست که بر ماست یک مثال ساده از اپوزسیون خارج از کشور میزنم تا وضعیت روشن بشه .اپوزسیون خارج از کشور فقط به این دلیل بعد از 35 سال وجود داره چون توسط جامعه میزبان پذیرفته نشده ممکنه از لحاظ مالی و تجاری و تحصیلی که اموری فرد گرایانه هست موفق باشند ولی داخل جامعه میزبان وارد و یا حل نشده اند و منزوی هستند 35 سال از مهاجرت گسترده ایرانیان میگذره و میبینیم باز هم افراد نسل دوم و سوم آنها وارد این اپوزسیون میشند چرا چون جامعه میزبان آنها را نمیپذیره و جذابیت برای اونها بوجود نمیاوره حتی اگر 100 درصد استایل زندگی اونها را تقلید کنند .خیلی هاشون بعد از 15 سال زندگی برمیگردند یا یک عروس پستی میگیرند از ایران . یک فرد فعال مخالف نظام از مهاجران نسل دوم و کمی از مهاجران نسل اول قاعدتا باید به جامعه مطلوب مدرن رسیده باشند چرا که کعبه امال انهاست و دغدغه های ایران برایشون کمرنگ شده باشه ولی در عمل چنین چیزی وجود نداره ما چند تا نماینده یا سیاستمدار و هنرمند مشهور که اموری جمعی هست از نسل اول و دوم و سوم مهاجران در کشورهای غربی داریم چرا ما یک برند فست فود توی بازار غرب نداریم کباب کوبیده ما خیلی بهتر از اشین فود و نودل و سوشی هست .بر عکس ایرانیها چینی هاو اسیایی ها میخشون را هر جا که رفته اند محکم کوبیده اند بدون اینکه تقلید کنند هر جا رسیدند یک چاینا تاون درست کرده اند و گفتند ما همینی هستیم که میبینید باید قبول کنید مارا و قبول هم شدند .اینها مقوله های تعیین کننده اجتماعی هستند فردا دوشنبه هست و توی غرب شما اول هفته فردا که هفته را شروع کردی ببین چقدر وارد اون جامعه شدی و چقدر اون جامعه پذیرای شما بوده .
ارادتمند حزب االله

Dalghak.Irani گفت...

حزب الله. داری حوصله ام را سر می بری. و در حالیکه از تعطیلی وبلاگ من استقبال کرده بودی خودت شده ای یادگاری نویس روی دیوار همسایه. یک مشت گودرز و شقایق را در یک انتزاع خارج از کانتکست "ایران واقعاً موجود در صحنه" بهم ربط می دهی و در انتزاعی از کلی گویی های "خود پندار" اعم از ملی و مذهبی و اسطوره و افسانه و مذهب و تاریخ و فلسفه و جامعه شناسی و سیاست و ... اسب بلاغت و فصاحت - می توانی بخوانی فضاحت- می رانی. در حالیکه هیچکس در اینجا منکر "هیچ دولت و ملتی از غرب و شرق قرار نیست نیک بختی و منفعت خودش را بر منفعت و سعادت ملت و دولت دیگری رجحان بدهد و می دهد" نیست و اختلافی ندارد. و ایضاً هیچ کس مدعی نیست که غرب کعبۀ آمال است و ایرانیان باید تسلیم هزمونی سیاست غرب بشوند و زیر دست مطامع و نوع نگاه غرب به ملت ایران سینه بزنند نیست. ما فقط از اولویت "تشکیل دولت مدرن" در ایران امروز حرف می زنیم و دفاع می کنیم و در غیاب داشتن دولت مدرن - اولویت و رهبری دانشگاه بجای حوزه علمیه! - هرنوع کوششی جهت پیشرفت و استقلال و تمدن سازی و هر مزخرفی که تو مدعی هستی را ناممکن و ابتر می دانیم. ما فعلاً دنبال نجات کون بچه ها از زخم چاقو و صورت دختران از اسید سولفوریک غلیظ هستیم و زور زدن برای بالا آوردن انسان ایرانی فرو کشته به دورۀ معیشتی به دورۀ رفاه - آمارها را که قبول داری انشاءالله - هستیم. و جز گذر از تفکر داعشی علم الهدی و خامنه ای و مصباح و مکارم و جوادی و ... را مد نظر نداریم و وارد بحث نمی کنیم. زیرا بچه ای که پدرش هر روز ترتیبش را می دهد نمی تواند به نیت سوء همسایه بیندیشد و کون پاره اش را سفت و سخت بچسبد از ترس کلفتی قضیب دشمن. یا...هو

سحر گفت...

من دارم طرفدار دوست عزیز حزب الله میشم. ولی به اون قسمتهای امپراطوری و تحلیل دو گسل تمدنی که میرسه دوباره وامیدم. ضمنا دو گسل تمدنی خاص ایران نیست. خیلی از تمدنهای کهن این قصه را دارند.
اما در مجموع کامنتهای دوست عزیز حزب الله خواندنی و آموزنده است. یا حداقل قابل توجه با زاویه دیدی متفاوت.

Dalghak.Irani گفت...

این تمدن سازی صفویه اگر اما و اگرهایش را بتوان پاسخ داد هم می تواند گواه این باشد که تمدن سازی در استفاده از عنصر مذهب شیعه انجام شده و دوره اش را گذرانده و به زوال رسیده و حالا نوبت تمدن سازی با عناصر و مصالح دورۀ روشنگری و دانش و فرا افسانه ای است. البته جملۀ معترضه عرض کردم و الا نه خودم را صالح به بحث های فربه کارشناسی و متخصص لازم می دانم و نه حزب الله را در این اندازه ها قبول دارم و نه زمان و مکان چنین بحثی در حال حاضر را اینجا و وبلاگ قبول دارم. هنوز رنج صورت خانم جورکش و وادار به سکوت پدرش و خانواده های دیگر قربانیان - غیر سیاسی - آزارم می دهد و نا امیدانه منتظر معرفی نیروهای خودجوش مرتکب هستم. حرب الله یا شهوت فاضل نمایی دارد و یا دنبال بی اعتبار کردن "دردهای روزمرۀ ایرانی گیر انداخته شده در اعماق تاریخ توسط روحانیان ساده لوح غیر سیاسی و روحانیان شیاد سیاسی" را دارد و ناراحتم از دستش اگر بی مزد و منت اینکار را می کند. البته اگر زبانم لال معامله ای در کار باشد به او خوش آمد می گویم. چون او سود می برد و خوشحال می شود. و مگر غیر از این است که ما دنبال خوشحالی هموطنان هستیم. یا...هو

سحر گفت...

برای من هم مهم نیست اعتبار و وزنه تحلیلهای حزب الله. اما میخواستم بگم که نوع دید چنین کامنت گذاری از موضع خودش با پز های غلط انداز برایم جالب است. در دنیای واقعی یا شانس ملاقات با چنین آدمهایی نیست یا
اگر باشد حوصله دنبال کردن حرفهای پراکنده اشان نیست. در کامنت ها به راحتی حرفهای بی ربط آنها قابل تعقیب است.
من هنوز نفهمیدم وضعیت خاص ایران را با آن دو گسل تمدنی اش را!
به قول دلقک نازنین ، حالا ما هستیم و عصر جدید.

Dalghak.Irani گفت...

سحر جان کامنت من پاسخ به شما نبود و در تکمیل حرف خودم بود. بگذارید یک جور دیگر حزب الله را تحلیل کنم. ما یک متن داریم و یک فرامتن داریم و سوم خارج از متن داریم و چهارم حاشیه. روشنفکران و کارشناسان و متخصصان معمولاً از متن می نویسند و تحلیل می کنند. زرد نویسان اما از حاشیه می نویسند و توده نواز هستند. من در وبلاگم اما فرامتن می نویسم و علت جذابیتم هم بهمین فرامتن نویسیم برمی گردد در کنار نوع نثرم و برخی خصوصیات برخورد باز با مخاطبم. اما روشنفکران عوضی خارج از متن می نویسند با پز فرامتنی. در حالیکه فرامتن باید به علت غالبه و تام در جزییات شهودی متمرکز باشد و نه آرمان های عقل جزیی و فرارفتن از متن موجود. حزب الله خواسته یا ناخواسته خارج از متن می نویسد تا حواس خواننده را از متن منصرف کند در حالیکه فرامتن بهیچ عنوان متن را بی موضوع نمی کند بلکه متن را ژرف تر و عمیقتر می کند که مخاطب به ریشه های "متن جاری" بیشتر پی ببرد و ساده انگاری نکند. مثلاً اگر کسی در جمهوری اسلامی بگوید بدون حل موضوع اسید پاشی می توان به توسعه حتی فکر کرد آدرس عوضی می دهد یا اگر کسی مدعی شود که بدون "آزادی شادی در عرصۀ عمومی" بهره وری کار را می توان افزایش داد در حال فریب مردم است. اما اینکه بگوید نقد نکبت را رها کن و به سعادت نسیه فکر کن و تمام کوششش را صرف جانداختن آن "ناکجا آباد کند" معلوم است که خارج از متن می رود و می خواهد وضع موجود را نه از راه اصلاح بلکه از راه فراموشی از اهمیت بیندازد. یا...هو

ناشناس گفت...

مذاکرات متوقف شده و توپ را خامنه ای در زمین حریف انداخته که از هرگونه توافق عادلانه استقبال میکنیم از این هفته جنگ رسانه ای روی افکار عمومی آغاز شده .که اگر توافق شود سونامی سرمایه گذاری خارجی درراه هست و اگر نشود سنگ روی سنگ بند نیست .فعلا تمرکز روی یک شورش کور هست حتی زیر 100 نفر تا مدیا غرب رویش مانور دهد ولی خبر موثر را وزیر اطلاعات داد در جنگ القاعده ایران تا دیگر جور نکنند .

پی نوشت : کامنت قبلی ناخود اگاه بعضیها را قلقلک داد ولی بسیار موثر بود .هر چند جوانمردانه نبود اشتباه نکن دلقک اگر کامنت میگذارم برای این است که فرق میگذارم بین شما و مزد بگیری چون بد آهنگ و خود نویس اش .مگر اینکه خلافش ثابت بشه .


حزب الله

Dalghak.Irani گفت...

"...اشتباه نکن دلقک اگر کامنت میگذارم برای این است که فرق میگذارم..."

نه حزب الله! باید - با تأکید بر باید - می نوشتی:

"خیلی سپاسگزارم تیمسار که اجازه می دهید گاهی شرفیاب بشوم و ضمن بهره بردن از فرهیختگی تان نظرم را هم بگویم و شما علی رغم راه رفتن با نعلین خشنم بر روی خونابۀ دل ملت ایران و خون گلرنگ شهدا و غم غربت آوارگان و زخم ناسور زنان و رنج بی رحم فقیران و عروسک های سربریدۀ کودکان و ستم بر زندانیان و گیوتین بر گردن دگر اندیشان و ... و البته رنجش سروران و دوستانتان؛ اجازۀ انتشارش را می دهید. سپاس تیمسار! یا...هو

ناشناس گفت...

دلقك جان، ادبيات اين حزباللهى سيرك كاملا ريشه دارد در فرهنگ جمهورى اسلامى، حكايت آخوند روضه خوان مجلس ختمى را دارد كه بر اساس اقتضاى شرايط و خانواده متوفى روضه هميشگيش را مخلوط با ادبيات متناسب با شنوندگان مجلس ختم مى كند و خطبه مغشوش و بى سرو ته و پر آب و تابى تحويل مى دهد كه شنونده بايد كلى فكر كند تا ببيند چه خزعبلاتى شنيده، اينگونه روضه خوانان استادند تا شيعه صفوى و هخامنشى و مصدق و عيد نوروز و صحراى كربلا را به هم بدوزند و تا كسى هم حرفى زد از پشت بلند گو بزنند به صحراى محشر. تازه بعد هم منت بگذارند كه من به شما نادانان كلى منت گذاشته ام و برايتان منبر گذاشتم.
واقعا آدم رو دار تر از اين جماعت ديديد؟
ارادتمند، افشين قديم

ناشناس گفت...

دلقك جان، وقت كردى مصاحبه خانم تهمينه ميلانى رو در لينك زير ببينيد، بسيلر شنيدنى است.، افشين قديم
http://youtu.be/pjXRwR3c8vg

ناشناس گفت...

نظريات حزب الله درست است با متني نادرست و زمينه اي غلط انداز به هر حال ما با حمله مي توانيم دفاع كتيم و اگر بازگشت امپراتوري هايمان را ادعا نكنيم نمي توانيم در قدرت هاي جهاني جايي دست و پا كنيم ولي به عر صورت با مديريت اخوندي نمي توان به بازگشت اين امپراتوري كه از مديترانه تا مرز چي است دلخوش بود
ادمي به اميد زنده است و ما بايد فرزندانمان را براي زنده كردن امپراتوري بزرگ پارس اماده كنيم البته با اخوند يا بي اخوندش به گزينش مردم ربط دارد
پري سا

ناشناس گفت...

خداوند انشا الله زور قوتی به انها بدهد. خداند انشا الله نیرویی به انها بدهد که بتوانند فارغ البال و بدون هیچ دغد غه ای مملکت را و همه چیز را به بازی بگیرند. و خاک انرا به توبره بکشند. انشا الله اگرعمری باقی بود که البته حتما عمر کرکس و گراز کوتاه نیست در همین اتیه های نزدیک هم شاهد دزدیهای نجومی تری از سوی کرکس ها و گرا زهاخواهیم بود . بنیاد شهید که چیزی نیست. نام شهید که چیزی نیست. انشا الله اگر امام هم ظهور کرد . از او هم دزدی خواهیم کرد. امام که چیزی نیست . اگر دستمان رسید از خدا هم دزدی خواهیم کرد. مهم این است که نظام حفظ شود. همین. باقیش پشم است.

ناشناس گفت...

خداوند انشا الله زور قوتی به انها بدهد. خداند انشا الله نیرویی به انها بدهد که بتوانند فارغ البال و بدون هیچ دغد غه ای مملکت را و همه چیز را به بازی بگیرند. و خاک انرا به توبره بکشند. انشا الله اگرعمری باقی بود که البته حتما عمر کرکس و گراز کوتاه نیست در همین اتیه های نزدیک هم شاهد دزدیهای نجومی تری از سوی کرکس ها و گرا زهاخواهیم بود . بنیاد شهید که چیزی نیست. نام شهید که چیزی نیست. انشا الله اگر امام هم ظهور کرد . از او هم دزدی خواهیم کرد. امام که چیزی نیست . اگر دستمان رسید از خدا هم دزدی خواهیم کرد. مهم این است که نظام حفظ شود. همین. باقیش پشم است.

ناشناس گفت...

خداوند انشا الله زور قوتی به انها بدهد. خداند انشا الله نیرویی به انها بدهد که بتوانند فارغ البال و بدون هیچ دغد غه ای مملکت را و همه چیز را به بازی بگیرند. و خاک انرا به توبره بکشند. انشا الله اگرعمری باقی بود که البته حتما عمر کرکس و گراز کوتاه نیست در همین اتیه های نزدیک هم شاهد دزدیهای نجومی تری از سوی کرکس ها و گرا زهاخواهیم بود . بنیاد شهید که چیزی نیست. نام شهید که چیزی نیست. انشا الله اگر امام هم ظهور کرد . از او هم دزدی خواهیم کرد. امام که چیزی نیست . اگر دستمان رسید از خدا هم دزدی خواهیم کرد. مهم این است که نظام حفظ شود. همین. باقیش پشم است.

m vatan گفت...

درود
گرچه مطلب نسبتا قدیمی هست
اما در شهر کوچکی مثل نیشابور از یک ماه 6 قتل رخ داده