۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

البته احمدی نژاد شرف دارد به صدها مثل آخوند قرائتی!

See adjacent text.

Men of Destiny

1- مرگ هوگو چاوز مثل همۀ مرگ های ناشی از سرطان بسیار دردناک و سخت و بهمین علت تلخ بود. به خانواده اش و ملت دوستدارش باید تسلیت گفت بدون دخالت سیاست در وهلۀ نخست. اما واکنش مزخرف و خرافی احمدی نژاد چه در صدور آن پیام پیامبرانه اش و چه بدتر از آن اعلان عزای عمومی در ایران؛ نباید ما را غافل کند از واکنش مزخرفتر آخوند های متحجر به این اقدام. زیرا بالاخره باید بین آن مزخرف و این مزخرفتر به دومی بیشتر بها بدهیم در جیغ بنفش روحانیت گیرافتاده در دستان پسر محبوب خامنه ای.

2- این قبیل اقدامات احمدی نژاد نه گمانم که بتواند پروژۀ فروپاشی جمهوری اسلامی را تکمیل کند در 100 روز باقی مانده؛ هرچند که خامنه ای را بازهم بیشتر تحت فشار الیگارشی قرار خواهد داد با دردانه ای که تحمیل کرده به تنها حکومت شیعه در طول تاریخ. اما به سر رسیدن عمر این استبداد متحجر و سخت جان به آدمی آدم تر از احمدی و مشایی و نقشه ای فربه تر از  طرحوارۀ الهامی و توهمی "انسان کامل" دارد. زیرا بقول مهدوی کنی "به بنی صدر گفتم که تو آخوند را نمی شناسی با اینکه بچۀ آخوندی" (چه جانور هفت خطی است). لذا بدون ورود به پیش آمد های در پیش نزدیک تا انتخابات ریاست جمهوری بواسطۀ رفتار و گفتار های احمدی نژاد - من عجز خودم را بارها اعلام کرده ام در پیش بینی حرکت بعدی احمدی نژاد - معتقدم که باید لذت مقطعی ببریم از فشار خونی که احمدی نژاد تولید می کند در نزد متحجرترین و کثیف ترین طیف روحانیت حاکم.

3- اگر قرار بر تعیین متحجرترین و کثیف ترین و برخوردارترین و پایدارترین و خطرناکترین آخوند بدون مسئولیت و وظیفۀ خاص در عمر نکبت جمهوری اسلامی باشد تردیدی وجود ندارد که محسن قرائتی با اختلاف بسیار فاحشی از سایرین نفر اول خواهد شد. زیرا او همۀ 34 سال گذشته را در متن بوده ولی خودش را در حاشیه نگاه داشته است. او به دلیل آرای فقهی متحجرترین آخوند از نوع خودش هم است. بعنوان آخرین نمونه در همین چند روز پیش گفته است که هرجا دانشگاه زیاد است بی بند و باری و هرزگی و فحشا هم زیاد است. خطر او به این دلیل هم درجه یک بوده و است که او تنها روحانی مطلقاً تحمیقگر و ضمناً مؤثر بر روی افکار عمومی و بویژه جوانان و نوجوانان و زنان هم است با آن استند آپ کمدی های قرآنی. یکه بودن دیگر او به بخور و بخور و بچاپ بچاپ او مربوط است. زیرا او همۀ سی و چهار سال را خورده وبرده و چاپیده بدون اینکه کمترین مسئولیتی داشته باشد در ده ها پست رسمی مثل رییس نماز و رییس سواد آموزی و معاون وزیر و ... ده ها عنوان غیر رسمی مثل جزو هئت امنای مساجد و دانشگاه ها و مراکز علمی و حوزوی و قرآنی و ... یا عضویت صوری در هیئت مدیرۀ ده ها بنیاد و کارخانه و شرکت و ... بودن. و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

4- حالا این ژوکر* براستی ژوکر جمهوری اسلامی از پیام مزخرف احمدی نژاد در سوگ چاوز ونزوئلایی چنان بر آشفته که گفته است:
"من به عنوان یک معلم قرآن باید بگویم که اینها منکر است و هر کس از این حرفها بزند دستش را از دست مراجع برداشته است، آدم برای یک لقمه نان نباید ساکت باشد و چشمش را از روی خیلی چیز ها بردارد." (اینجا)
"و اتفاقاً این حرف را نه در راه گذشتن از یک لقمه نان بلکه در راستای حفاظت از بچاپ بچاپ سی و اندی سالۀ خودش و سایر آخوندها بر زبان آورده؛ زیرا که حرف احمدی نژاد در تقابل آشکار با پروژۀ مذهب آخوندی توده های مسلمان اساس خرافات قدیم و سنتی را نشانه رفته با خرافات جدید و مدرن تر. و قرائتی بهتر از همه متوجه است که اگر چاوز دست راست امام زمان باشد برای او و آخوندهای دیگر جایی نخواهد ماند در لشکر فقط 313 نفرۀ انسان کامل. و لذا باید بازی را به پیامبری جدید و تحمیقی تازه واگذار کنند. بعبارت دیگر او که در یکی از خنده بازارهای قرانی گفته است که کسی نمی تواند از دست آخوند چیزی بگیرد وقتی سوار خر مراد شد؛ حالا با ورژنی ژنی (احمدی نژاد) مواجه شده است و احساس خطر عمیق کرده در پیاده کردن آخوندها از خر خدای شیطان شان. بیش باد!

* "ژوکر در قمار بازی با ورق همان نقشی را دارد که قرائتی در جمهوری اسلامی: بدون جایگاه تعریف شده، قابل استفاده بجا و بعوض همۀ دیگر ورق ها، پرقدرت و تعیین کننده در برد و باخت و ... خلاصه داشتن پررنگترین نقش؛ بدون نقش قابل نشان دادن." قرائتی برخورداریش فقط با خامنه ای قابل قیاس است بدون اینکه کمترین دغدغۀ این موقعیت منحصر بفرد را داشته باشد. درست است که خامنه ای هم عملاً مسئولیت ناپذیر و مختار مطلق است اما هرچه باشد او حداقل در خلوت خود احساس وظیفه و نگرانی دارد نسبت به شغل مختار مطلقش. اما قرائتی نه در علن و نه در پنهان کمترین دغدغه ای ندارد از این همه برخورداری سی و چهارساله و همه جانبه! لعنت به او. یا...هو 

۱۲ نظر:

مسلم گفت...

راهی هست. مطمئنم راهی هست برای سرنگونی. ایمان داشته باش. حتی اگر به سادگی وزیدن بادی باشد.تو چین خشكسالی می شه‌، تو دنیای عرب انقلاب. گاهی انسانها هیچ نقشی ندارن در حوادث جز اینكه ایمان داشته باشن.

ابوالفضل گفت...

پس از قضیه ی صالحی، اینبار رو بد کسی دست کذاشتی عمو دلقک! خدا بخیر بگذرونه!!

ناشناس گفت...

این رو خودم در برنامه‌ی زنده از قرائتی شنیدم. در سال ۸۸ چند ماه پس از انتخابات در برنامه‌ی زنده گفت «جوون تو فکر میکنی حریف آخوند میشی؟ ماهیِ دریا آخوند رو بلعید پسش داد». بعد خودش میگه منظورش بلعیده‌شدن حضرت یونس توسط ماهی و بیرون اومدنش از شکم ماهی بوده.

ناشناس گفت...

ba dorod be timsar aziz aya shoma az tiraj ketabhay in faribkar ahmagh ke kharidaran an namayandegihaye kharej az keshvar va nahadhay dolaty hastand ba khabarid?

ناشناس گفت...

قابل توجه کتاب رکوردهای گینس
سی و اندی سال است که پای ثابت پنجشنبه شبهای کانال یک تلویزیون است یعنی همان ساعت شوی پنجره‌ها را اشغال کرده
صدا و تصویرش هم هیچ فرقی نکرده

ناشناس گفت...

این تعبیر «ژوکر»ی که ااستفاده کردید
تعبیر بسیار دقیقی بود دلقک. احسنت احسنت.

یک بار اتفاقی با پیرمردی که ادعا میکرد از اقوام نزدیک یک از وزرای رفسنجانی است (و ادعایش بر من ثابت شد)هم صحبت شدم.
میگفت در دوره هاشمی شبی به همراه آن خویش وزیرش مهمان ناطق نوری شدیم. در آن مجلس که در باغ شخصی ناطق برقرار شده بود بسیاری دیگر از رجل آشنا و نا آشنای سیاسی و...هم حضور داشتند؛ نشسته بودیم که ناگاه سر و کله قرائتی پیدا شد. هنوز از راه نرسیده، در برابر جمع و بدون کمترین شرم و حیایی لخت و عور شد و سمت استخر رو باز و مجهز داخل باغ رفت و در حالی که میخندید گفت: غسل لازم شده ام!

پیرمرد رو درباره صحت حرفش قسم دادم که قسم خورد.
و البته چندین و چند بار در طول صحبتهایش خوار مادر هرآنچه آخوند را آباد کرد.
ناگفته نماند پیرمرد خود متعلق به یکی از خاندانهای متنفذ الیگارشی روحانی بود.
به واسطه ایشان اطلاعات جالبی از اندرونی الیگارشی روحانی شیعه و سلوک و آدابشان کسب کردم. عالم عجیبی دارند. چیزی شبیه محدودیت ها و قوانین سفت و سختی که فرقه های خاص در مورد اعضایشان اعمال میکنند بینشان رابج است.

ناشناس گفت...

سلام.یادمه قبل ازاینکه شطرنج ازادبشه فرمودند...تاحالا دیدیدکسی شطرنج بازی کنه بشه پزشک؟؟؟پس اینکه میگن شطرنج فکرروباز میکنه چی چی هست؟...یکباردیگر فرمودند ترشی؟؟؟ دیدید یه کیسه کندم یالوبیارووقتی پرمیکنند اخرسر لبه های کیسه رو میگیرندوهن هن کنان یه تکونی بهش میدن یه خورده جابیشتر بازبشه؟؟؟...انزمان ایشان 50 کیلو بودندمن60 کیلو.الان من 44 کیلو وزنمه .بنظر شما ژوکر چقدر وزنشه ؟؟؟.
اخوند خراسانی(قوچانی)درکتاب سیاحت شرق خیلی چیزها رو گفته.تازه 100سال پیش روگفته الان که؟؟ لکلک

ناشناس گفت...

مصاحبه علی مطهری رو بخون و حال کن

ناشناس گفت...

ghasam mikhoram moch pahash az moch ghatr bozorgtare khpdam didam

ناشناس گفت...

mahmod mogabe ba in tasleyatesh ba zabane be zabani goft mardom 1000 sale dorogh mishenavan!!!!!

ناشناس گفت...

قرآتی یک ترسوی کاشانی و انگل مسلک است.

بابک

ناشناس گفت...

جهت اینکه آن نقل قول و خاطره ای را که اینجا نوشتم مستندتر کنم یک اشاره کوچک میکنم:
آن وزیر هاشمی که ازش گفتیم؛ خویش نردیک پیرمرد خاطره گو و البته باجناق ناطق نوری میباشد. حالا پیدا کنید وزیر مربوطه را!