۱۳۹۱ آبان ۱, دوشنبه

احمدی نژاد عاشق اوباماست و می خواهد او را برنده کند. تلاش برای مذاکره موثق است.

اوباماست با احمدی نژاد

1- همین اخیراً بازهم نوشته ام که احمدی نژادعاشق طبقۀ فقیر و تحقیر شده است که خاستگاه همۀ پیامبرانی چون اوست. و بازهم گفته ام که او اوباما را جزیی از این طبقه می داند و عاشق اوست و از هیچ کمکی به او دریغ نمی کند. احمدی نژاد از نگاه "توصیف از درون" به خودش آن رسول و نبیی است که انسانی بغایت مهربان و دستگیر و پشتیبان طبقات فقیر مادی و له شده است. او خودش را چنان بزرگوار می داند که اهل هیچ دعوا و ستیزی نیست و نمی خواهد از هیچکس انتقام بگیرد. او بفرا دستان و مخالفانش بی اعتنا و به زیر دستان و مریدان و همپالکی هایش چاکر است. او با بی اعتنایی دشمنانش را تحقیر و با پشتیبانی دوستانش را تحبیب می کند.

2- رابطۀ او با هیئت حاکمۀ جمهوری اسلامی هم بر همین مبنا تنظیم شده است. او مخالفان و دشمنانش را تا آنجا تعقیب می کند در تحقیر و بی اعتنایی که به حقانیت رسالت بزرگوار او گردن بگذارند و تسلیم دین او بشوند. و بهمین خاطر هم است که او در تعیین همکارانش هیچگاه از موضع قبلی و سیاسی آنان نمی پرسد و ملاک را سرسپردگی اعلامی آدم ها در لحظۀ وصال قرار می دهد. کم نبودند و نیستند از همکاران سابق و فعلی احمدی نژاد که نه قبلاً به او رأی داده اند و نه در اردوگاه او بوده اند. رابطۀ او با آیت الله خامنه ای هم یک رابطۀ ویژه است. به این ترتیب که خامنه ای را جزو حواریون خود قبول دارد اما چون تسلیم محض رسالت او نیست با او چالش "گاهی به نعل و گاهی به میخ" می کند تا بالاخره او را تسلیم محض بکند در پیروی از خود پیغمبرش.

3- حالا در امریکا خبری منتشر شده راجع به گفتگوهای پشت پردۀ احمدی نژاد با تیم اوباما برای شروع مذاکرات مستقیم بعد از پیروزی او در انتخابات امریکا. بنظر من این خبرموثق است و با داده های گفتاری احمدی نژاد در دو ماه گذشته در نیویورک و غیره و عدم انتقاد صریح او از اوباما در طول ریاست جمهوریش و عشقی که گفتم احمدی نژاد دارد به رییس جمهور سیاهپوست امریکا سازگار است و رأی به قطعی بودن این تلاش ها می دهد. لذا در مورد صحت موضوع از سوی دولت ایران - ونه حکومت خامنه ای - شکی قابل ردیابی نیست. در سوی دیگر اما امریکا و اوباما دارند بررسی می کنند که چقدر احتمال موفقیت دارند در وارد شدن به بازی با دست احمدی نژاد. و سؤال اصلی این است: "آیا می شود به احمدی نژاد اعتماد کرد و وارد پروسه ای شد برای دُور زدن خامنه ای یا نه؟"

4- اگر پاسخ این سؤال به احتمال 50 درصد موفقیت هم مثبت باشد اوباما به این تلاش تن خواهد داد و اکتبر سورپرایزش را همین موضوع قرار خواهد داد در مقابل رامنی. اگر چنین سناریویی بواقعیت بپیوندد قطعاً دگرگونی عظیمی در حکومت ایران هم اتفاق خواهد افتاد و همۀ الیگارشی و خود خامنه ای بازنده های غافلگیری خواهند شد در مقابل عمل انجام شدۀ پیامبر نمایندۀ انسان کامل احمدی نژاد نبی. در چنین فرضی احمدی نژاد هم از عمل به شعر سعدی (تو نیکی می کن و در دجله انداز / که ایزد در بیابانت دهد باز) تداوم قدرت در سلسلۀ نبوت خودش را پاداش خواهد گرفت از مردم ایران. 

5- البته این سناریو مشکل بزرگی دارد. و آن این است که احمدی نژاد بسان همۀ پیامبران بدون نقشه و محاسبات مادی و فقط به اتکاء تکلیف الهی وارد چنین پروسۀ خطرناکی می شود و کامیابی و ناکامیابی آن را نه در محاسبات سیاسی معمول مادی که در گرو وعدۀ الهی (بخوان امام زمان انسان کامل) انتظار دارد است. و مثل همیشه برد و باخت را در یک کفه ارزش گذاری می کند. زیرا که پیامبران تکلیف محورند تا برنامه محور و سیاست محور - منظورم فهم و تبلیغ روحانیان امروز از پیامبری دیروز است و الا معلوم است که پیامبران آخر سیاست و دسیسه و نقشه هم بوده اند در زمانۀ خود - 

6- داوری خود من این است که امریکا اعتماد نخواهد کرد و اوباما با احمدی نژاد توی گونی نخواهد رفت. و این خبر موثق به سرانجام سورپرایز اکتبر اوباما تبدیل نخواهد شد. زیرا همانطور که گفتم کار احمدی نژاد متکی به نقشه و محاسبه نیست و غرب زبان پیامبران را نمی فهمد. چون همۀ بزرگانش فیلسوف بوده اند و نه پیامبر! قصدم از نوشتن این مطلب توضیح چگونگی این خبر و نوع نگاه احمدی نژاد بود در اعم رفتارهایی که می کند و گفتارهایی که می گوید. و این افزوده که توصیف احمدی نژاد بمعنای تأیید آنچه او در مورد خودش می اندیشد نیست. یا...هو

این مطلب را در بالاترین بگذارید لطفاً.مثل اینکه چند نفر کاربر دوست عزیز هم خسته شدند از پرگویی من و مرا تنها گذاشتند و لینک مطالب را نگذاشتند در بالاترین. حالا فقط Help امام حسینی مانده: هل من ناصر ینصرنی!

۴ نظر:

ناشناس گفت...

http://president.ir/fa/42864

ناشناس گفت...

پس تحلیل نامه احمدی نژاد را کی مینویسید ؟

ناشناس گفت...

جناب دلقک
علت اینکه خود شما در بالاترین لینک نمی‌گذارید چیه؟

Dalghak.Irani گفت...

من یک اشتباه نادانسته کردم و دوستی خوب ولی آنتی هاشمی بخاطر محتوای لینک گزارش رد کرد و حسابم را یک ماه بستند که 15 روزش مانده. یا...هو