۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

هادی حیدری یک خاتمی چی اصیل است و ضد انقلاب به او نمی چسبد!


1- یکی دو  روزنامه های امروز را که دیدم می خواستم جیغ بکشم برای شما در این پست که بچه ها "لبخندی محو می بینم از دور بر صورت زیبای جامعۀ مدنی. لبخندی نه از آن قهقهۀ سرمستی در آن دوسال 77 - 78 که دوست و دشمن به زهر خند تبدیلش کردند/کردیم. بلکه لبخندی از عمق جان و پایدار که از سو سو زدن شروع می شود/ باید بشود؛ همیشه". اما یکباره مواجه شدم با خبر شورش بخشی از مجلس علیه هادی حیدری و شرق. راستش کارتون هادی حیدری عزیز توجهم را جلب نکرده بود دیروز؛ نه در شرق و نه بازنشرش در روز آنلاین. زیرا که آن را اثری تحسین برانگیز دیده بودم معمولی در طعنه به شروع سال تحصیلی و دانش. ممکن است هادی ته ذهنش از پیشانی بند بچه بسیجی های جنگ هم متأثر بوده باشد برای تجلیل از شهادت آنان و ارتباط آرزوهای آنان با اکنون زمانه؛ اما توهین به رزمندگان جنگ مطلقاً. زیرا اثر هنری را باید که با خود شخصی و شخصیتی هنرمند هم مطالعه کرد، و مسلم است که هادی حیدری هیچگاه حتی یک اپیسلون هم "ضد انقلاب" نبوده است. او یک خاتمی چی اصلاح طلب وفادار است و کمترین شائبه ای در مورد مقابلۀ او با ارزش های عام و مورد وثوق و تأکید اصلاح طلبان درون سیستم وجود نمی تواند داشته باشد.

2- این هیاهو هم مثل ورژن قبلی آن در حمایت از سعید مرتضوی از گور سرد پایداری های هتاک برمی خیزد. و آنان که تقریباً مضمحل و منحل شده اند آخرین زورهایشان را می زنند برای "بلکه گرفت و برگشتیم". اما متأسفم برای شان زیرا عمر سیاسی گفتمان آن ها بپایان رسیده است و حتی از خیلی بعید هم بعید تر است که ناله های از سر ضعف و استیصال شان بتواند دردی از آنان دوا کند. زیرا دبیرکل معلم اخلاق شان هم رسماً انحلال جبهۀ پایداری را اعلام کرده است. آنجائیکه گفته است برای دبیرکلی مجدد محدودیت زمانی و وقتی دارد. و معلوم است که این یعنی یخ مان نگرفت و کشیدیم کنار؛ و الا چه اتفاق تازه ای افتاده برای آقا ترانی که وقت و زمانش نسبت به شش ماه پیش کمتر شده باشد.

3- بنابراین شک ندارم که برای روزنامۀ شرق و هادی حیدری اتفاق بدی پیش نخواهد آمد. زیرا هم روزنامه ها بسیار عاقلتر و حرفه ای تر شده اند و دست به هیجانات زودرس نمی زنند برعکس سال های ابتدای اصلاحات. هم قطعاً فضای کشور در حال تغییر است بنفع عقلانیت. و مهمتر اینکه علی مطهری هم در هیئت نظارت بر مطبوعات است و براحتی تسلیم فضای تبلیغی پایداری ها نخواهد شد. و البته شورای امنیت ملی هم بسیار پرکار و شلوغ است از جنبۀ "هردم از این باغ بری می رسد" بین المللی. اصلاً اگر قرار بود هنوز هم سردار سعید قاسمی و آخوند حمید رسایی و ... تعیین کنندۀ مشی کشور باشند چرا دیگر فائزه رفته زندان و مهدی برگشته به اوین. آن دو در حال تحمل کیفر تغییر فضا و زایمان گفتمان عقلگرای کشور هستند و نه قربانی خواست تیفوسی های هتاک و پرده در!

4- انتظار نداشته باشید که مصداق های "چرا آن لبخند محو را دیدم" مذکور در بند یک را اینجا بنام و عنوان احصاء کنم. زیرا تازه در شروع با احتیاط گام های کوچک جامعۀ مدنی نابود شده هستیم. و من چون از خارج کشور می نویسم نام بردن از آنان و لبخند مصمم و عصبانی شان محتمل بزیان مضاعف آنان و بنفع دشمنان جامعۀ باز خواهد بود. لذا اعتماد کنید و حس مبتنی بر مشاهداتم را صائب امیدوار باشید تا کمی جلوتر برویم و خودتان مصداق ها را ببینید و باور کنید. چون داروی شادی و امید هم مثل ویروس عبوسی و ناامیدی خیلی سریع از طریق حس نامریی گسترش می یابد و خودش را بلب های منتظر می رساند! یا...هو

پی نوشت: با اینکه متأسفانه توقیف روزنامۀ شرق اعلام شد. اما من تحلیلم را پس نمی گیرم و باید منتظر چند روز آینده و اخبار جزیی تری بود.تحلیل کامل (اینجا)

۲ نظر:

ناشناس گفت...

این بابا رسایی نیست . رسایی امروز تو مجلس واسه حرف تابش در مورد فرمانده سپاه سر و صدا کرده .

http://www.asriran.com/fa/news/233675/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4

ناشناس گفت...

من تقریبا مطمین هستم که آنچه موجب تعطیلی شرق شد کارتون دیروز روزنامه شرق بود نه پریروز. لطفا زحمت بکشید و کارتون دیروز شرق را که همزمان بوده با آخرین سخنرانی مموتی در سازمان ملل ببینید.