۱۳۹۱ شهریور ۳۱, جمعه

اظهار تواضع جدید آیت الله خامنه ای با استفاده از جملات معکوس!

undefined

Man and Woman in Front1- در جلسه ای که در نوشهر بپا کرده اند جهت سخنرانی آیت الله خامنه ای برای ارتشیان و خانواده های آنان شعری کوتاه به کُر خوانده شده است در مدح ایشان. اما خامنه ای در سخنرانی اش فروتنانه و متواضع اظهار داشته است که این صفات و عناوین مخصوص پیامبر اسلام است و امام زمان و نه برای آدم های حقیری مثل من. قبلاً نیز حداقل یک مورد یادم مانده از پارسال که گزارش دادند - البته مستند به عین گفتار خودش نبود مثل مورد نوشهر - بازهم خامنه ای در جمعی از ارتشیان امام خوانده شدنش را تقبیح کرده بود و استفاده از آن را مجاز ندانسته بود.

2- موضوع زیاده روی در چاپلوسی های کلامی برای حاکمان مستبد ریشه های مذهبی و تاریخی دارد در فرهنگ ما. و از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی هم رو به تزاید داشته است چه در ادبیات شفاهی و حتی بیشتر در ادبیات کتبی. اما اوج این مداهنه ها و مدح ها و چاپلوسی های مهوع برمی گردد به بعد از انتخابات 88 و آنجایی که خامنه ای اجازه داد مثل یک دیکتاتور مطلق (Big Brother) مورد تعریف و تمجید های مبالغه در مبالغه قرار بگیرد. تا اینکه ماجرا تا آنجا بالا گرفت که به خرافه و چرت و پرت گویی کشیده شد که فضیح ترین آن همان سخن سخیف آخوند سعیدی امام جمعۀ قم بود که گفت سیدعلی هنگام تولد از مادرش "یاعلی" گفته است.

3- این گفتۀ آخوند سعیدی بلافاصله به شبکه های اجتماعی راه یافت و باعث تفریح و سرگرمی و مسخرۀ مردم قرار گرفت تا جائیکه بالاخره خود هواداران هم مجبور از عقب نشینی از این تشبیه شدند و حتی ناطق نوری اخیراً مدعی شد که سعیدی از سوی دفتر خامنه ای توبیخ شده است. و البته بنظرم دروغ است زیرا اگر خامنه ای حرف سعیدی را باطل و در خور تنبیه می دانست باید او را از امام جمعه ای - منصب منتسب به عاقل و عادل - خلع می کرد نه اینکه تولیت آستان حضرت معصومه را هم به او می داد.

4- اما ماجرای شکرخوری سعیدی همزمان شده بود با افول ستارۀ بخت آیت الله خامنه ای و جامعۀ مؤمنین اعم از بزرگان قوم یا دیگر روحانیان و بزرگان جناح راست و حتی پیاده نظام حزب اللهی ان قلت های زیاد و درشتی را نسبت به تدبیر خامنه ای در برخورد با حوادث بعد از انتخابات و رهبری و هدایت کشور وارد می دانستند و می کردند. لذا خامنه ای در اینجا هم احساس کرد که دیگر تبلیغ القاب فرابشری نسبت به او به ضد تبلیغ تبدیل شده است و باید چند نشانۀ جدید بفرستد برای برائت از این چاپلوسی های مهوع.

5- لذا اجازه داد که خود خواهی و جنونش را این بار با استفاده از تواضع و فروتنی تثبیت کنند. و شما می دانید که استفاده از ادبیات معکوس چه برد مؤثرتری دارد از ادبیات مستقیم. بعنوان مثال وقتی که فردی قدرتمند و دارای همه گونه امکانات از جاه و مقام و دسترسی به ثروت و منزلت و سیاست می آید و در ظاهر و در کلام و در مواجهه با دیگران خودش را خاکی و هیچکاره و حقیر و مظلوم معرفی می کند در حقیقت دارد از این تظاهر به تواضع هم برای افزودن بر خودخواهی و بزرگنمایی خودش استفاده می کند. زیرا ذکر این جملات معکوس نه جاه و مقام و ثروت و قدرتش را کم می کند و نه حتی مداحان و چاپلوسان را از امتیازات ویژه - برای همین مداحی ها - محروم می کند. و تنها خاصیتش این است که جارچیان و چاکران کور باشید دور باشید ساز می کنند که به به چه رهبر افتاده و عبداللهی داریم.

6- استفاده از این ادبیات معکوس قطعاً برای عوام فریبی است و ریشه در واقعیت خواستۀ آیت الله خامنه ای ندارد. به دو دلیل کاملاً تجربی و ملموس:

الف- او در همین سخنرانی خودش وقتی می خواهد راجع به این اشعار نه چندان غلو آمیز - در مقایسه با هر آنچه در دیگر مجالس مداحی و شب های شعر بیتش می گذرد - موضع گیری کند. از چاپلوسی و مداحی نه بعنوان یک عمل مردود و سخیف و ضد اخلاقی و ضد اجتماعی فاصله می گیرد بلکه می گوید این قبیل تعریف ها و مدح ها و صفات و شعرها خوب است اما نه در مورد من  بلکه در مورد فرابشر مثل پیامبر اسلام وامام زمان. و باید در مدح آنان چنین شعرها و صفاتی را بیان کرد. اما نکتۀ ظریف آنجاست که قبلاً و در فرآیند جامعه سازی خرافی از دین مردم سوء استفاده کرده و ولی فقیه را هم جانشین خلف پیامبر و هم نایب برحق امام زمان جا انداخته است. لذا در حالیکه مداح را نفی می کند در همانحال هم به او آدرس می دهد که کارت درست است چون در حال حاضر نمایندۀ هر دو نفر ِ "مرده و نیامدۀ تاریخ" (پیامبر و امام زمان) من هستم و طبیعتاً صفات شان هم در شأن من "ولی فقیه" مباح است.

ب- مورد دوم که آیت الله خامنه ای دروغ می گوید و مخالف چنین مدح و ستایش ها و مبالغه و چاپلوسی ها نیست به موضوع ارتش برمی گردد. به این معنا که خامنه ای یا هر کدام از هواداران یا دوستدارانش که معتقد باشند این شعار ها و مبالغه ها و چاپلوسی ها علی رغم مخالف بودن شخص خامنه ای بصورت خود جوش توده ها یا خود شیرینی رؤسا و ... قطع و برچیده نمی شوند؛  ناچار نمی توانم با قاطعیت رد کنم زیرا ممکن است با احتمال ضعیف اینطور باشد چون من از همۀ قشرهای جامعه شناخت دقیقی ندارم. اما در مورد ارتش که شناخت مطلق از بافت و عملکرد آن دارم نمی توانم چنین چیزی را بپذیرم. اگر خامنه ای در تذکر پارسالش به ارتش جدی بود ارتش بلافاصله اجرای امر می کرد و موضوع چاپلوسی کلامی را از برنامه های خود نسبت به فرمانده کل قوا حذف می کرد. زیرا که در ارتش مطلقاً کار خود جوش و خارج از تصویب سلسله مراتب فرماندهی انجام شدنی نیست. لذا بضرس قاطع باید بگویم که منظور خامنه ای از فرستادن چنین پالس هایی فقط و فقط جهت عوامفریبی با ادبیات معکوس است.  فاعتبرو یا اولی الالباب!  یا...هو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

عالی بود. من همیشه از خواندن مطالب شما لذت میبرم.