۱۳۹۱ شهریور ۲۲, چهارشنبه

سعید حجاریان عزیز؛ ملت ایران 34 سال است که لنگ در هواست. خوش بحال شما و نقش حلقۀ نازی آبادی ها!

undefined

Stuppach Madonna


1- بعد از مدت ها بالاخره از سعید حجاریان حرف جدیدی شنیدیم. ایشان در مطلبی با تیتر "تعلیق در تعلیق" و به بهانۀ مخالفت با رفراندوم برای تعلیق غنی سازی اورانیوم آری یا نه - اگر اشتباه نکنم عبدالله نوری مطرح کرده بود - دست بقلم برده و در مطلبی در گوشه ای ناشناخته (یک وبلاگ) عنوان داشته است که این روزها ما در تعلیق و پادر هوا هستیم و رفراندوم انرژی هسته ای هم می شود تعلیق در تعلیق، و نه فایده ای دارد و نه به نتیجۀ مورد نظر که موافقت با تعلیق است ختم می شود.

2- واقعیت امر اما این است که من قطعی می دانستم که حجاریان تعلیق و پادرهوایی جمهوری اسلامی را ذاتی حکومت جمهوری اسلامی و هر نوع حکومت ایدئولوژیک دیگر هم می داند و می شناسد و لذا نه دورۀ ویژۀ احمدی نژاد که کل عمر جمهوری اسلامی را پادر هوایی و بی حکومتی و در تعلیق کامل می داند. اما با نوشتۀ جدیدش که معلوم می کند ایشان قبل از احمدی نژاد را در تعلیق نمی دانسته بسیار متأسف و از سویی عصبانی شدم.

3- زیرا قبلاً هم نوشته ام و مکرر تکرار کرده ام که جمهوری اسلامی از حرف مرحوم مهندس بازرگان در سال 58 که می گفت "انقلاب پیروز شد و تمام شد اجازه بدهید حکومت تشکیل بدهیم و لازمۀ حکومت قانون مداری و آرامش و ثبات و سکینه است" حتی یک گام کوچک هم نتوانسته ایم از پادر هوایی و تعلیق و عدم تعادل (مخصوص هیجانات و شعارهای دوران انقلاب) فاصله بگیریم. و این نبوده است بغیر از اینکه حلقۀ چپ معروف به نازی آبادی ها با سردمداری مجاهدین انقلاب اسلامی پایه گذار و مسبب و ادامه دهندۀ آن بودند. چه در سقوط بازرگان و چه در هوار کردن روحانیان بر انقلاب و چه جلو افتادن از امام خمینی که تنها کسی بود که از فردای پیروزی مشتاق حکومت قانون بود. و بهمین دلیل هم آن اشتباه با حسن نیت تدوین قانون اساسی در قبل از یکسالگی انقلاب را مرتکب شد.

4- جای گله و شکایتی نیست. اما خواستم به حجاریان عزیز یاد آوری کنم که ما مدرن ها و متجددهای طبقۀ متوسط کوچ کرده از رژیم شاه به جمهوری اسلامی سی و چهار سال تمام است که نه تنها در تعلیق وپادرهوای کامل بوده ایم بلکه لنگمان را نیز همیشه هوا کرده اید تا دیروز شما و امروز احمدی نژاد و همیشه خامنه ای و روحانیت. پس زیاد ناراحت نباش که حداقل بیست و چند سال از سی و چهار سال را پادر زمین سفت داشتی و تعادلی بزندگی؛ که ما نداشتیم. و هنوز هم البته حتی وضع شما با واکری که تربیت کردگان خودت با نامردی برایت تدارک دیدند مصداق "تعادل تو کجا و لنگ در هوایی ما کجا" است.

5- البته که من هم با سعید هم عقیده ام در بارۀ رفراندوم برای غنی سازی هسته ای. اما من با کل پروژۀ "دموکراسی هر نفر یک رأی" برای ادارۀ کشور هم مخالفم بهمان دلایلی که سعید برشمرده از انسان های گیرانداخته شده در عصر "معیشت". دموکراسی پروژۀ جوامعی است که از دوران "معیشت بزحمت" به دوران "رفاه بهمت" عبور داده شده باشند و الا نتیجۀ رأی انسان های میخکوب شده در دوران ماقبل گرسنگی چیزی بهتر از همین خامنه ای و آقاترانی نخواهد شد.

6- آرزو بر دلم ماند که سعید حجاریان زکوة آن بیست و چند سال در قدرت و ثبات بودن را با وادار حلقۀ نازی آبادی های دیروز به گفتن حداقل زبانی ِ"آی مدرنیته ما مقصریم" می داد و لااقل نقش خودشان را در رسیدن به اینجا - نادانسته و ناخواسته حتی - پررنگ و شفاف برملا و از ما مدرن های قدیم و بچه های مدرن خودشان دلجویی می کرد. مصطفی تاج زاده یک پروسه ای از اعتراف را شروع کرد اما پروژه اش در سکوت و مخالفت و عدم همراهی نازی آبادی ها عقیم ماند. اما بهر جهت همین که سعید و دوستان هم نمی از بی تعادلی و پادر هوایی عمری ما را تجربه کرده اندو می کنند التیامی است برای ما بشرطی که اشتباه گذشته را معترف و راه آینده را همراه باشیم. یا...هو

۱ نظر:

آرش گفت...

دلقک به روزهای قویتر خود باز میگردد... چند پست اخیر جالب هستند.

بلی، هر هزینه ای برای این بدبختی هسته‌ای کردند که هنوز 1 درصد برق مملکت را تامین نکرده ولی درآمد 700 میلیاردی چند سال اخیر ما را به فنا داده.

حالا که همه غلط ها را خودشان بی اجازه ملت کردند ملت نظر بدهد تا همه کاسه کوزه ها را سرش خرد کنند؟

مسوول همه این کارها خامنه‌ای و اطرافیان دژمن شناس و سوپر پر بصیرت او هستند و باید جواب پس بدهند که چرا این هزینه ها را پرداختند تا پول ملی با پشگل هم ارزش شد...