۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

میزان رأی علی مطهری در تهران شاخص هم جهت گیری و هم راستی آزمایی رژیم!

The Scream
تابلوی جیغ شاهکار ادوارد مونک نروژی را گذاشتم که هم حس جامعه مان باشد؛
هم ادای دینی باشد به خالق اثر؛ و هم تجلیلی باشد از هنر ناب و با این خبر که تابلوی
جیغ دیروز بمبلغ رکورد 120 میلیون دلار بفروش رسید.

1- در انتخابات جاری مرحلۀ دوم مجلس نهم و بر خلاف دور اول گزارشات منفی از عدم استقبال بویژه در تهران مخابره نشده است. این موضوع می تواند دلایل موجه بسیاری داشته باشد. از جمله اینکه مراحل دوم انتخابات های مجلس در جمهوری اسلامی هیچگاه مورد حساسیت و تبلیغ مرحلۀ اول را نداشته است وشرکت یا عدم شرکت مردم جنبۀ کاربرد تبلیغاتی مشروعیت ساز مورد نظر جمهوری اسلامی را فاقد بوده و است. اما پالس ها و اخبار مثبتی که از شرکت خوب مردم در این مرحله می رسد از سویی و التهاب خاصی که در بین اصولگرایان اتفاق افتاده است از جانب دیگر و مهمتر از آن نوعی مقبولیت ایدۀ مشارکت بجای انفعال اتفاق افتاده در بین دو مرحله از طرف سوم؛ انتخابات مرحلۀ دوم تازه پایان یافته را به حساسیتی بیش از همیشه ارتقاء داده است.

2- اینک باید منتظر اعلان نتایج انتخابات در حوزۀ تهران باشیم تا با رصد کردن نوع نتایج اولاً به صداقت حداقلی رژیم و ثانیاً به سمت و سوی سیاست رژیم در آینده اشراف نسبی پیدا کنیم. به این معنا که: اگر انتخابات تهران با مشارکت بالا انجام شده باشد قطعی است که علی مطهری بالاترین و بیشترین رأی تهران را کسب خواهد کرد و جز این باشد یا ادعای مشارکت بالا دروغ است و یا در خواندن آرای مطهری تقلب شده است. زیرا:

الف- طبق اعتراف آماری خود رژیم در پرمسئله ترین انتخابات جمهوری اسلامی در خرداد 88 جهت گیری حداکثری رأی دهندگان تهرانی بسمت نحلۀ فکری مهندس موسوی بوده است. 

ب- علی مطهری تنها چهره ای است که از سوی بخشی از جنبش سبز و اصلاح طلبان بنام معرفی و تبلیغ شده است. و تا آنجا پیش رفته است که تک رأی به او دغدغه و خواست بسیاری از اصلاح طلبان میانه رو و حتی رادیکال هایی مثل مهدی خزعلی قرار گرفته است.

پ- ضمن اینکه چون علی مطهری هم منصفانه ترین موضع گیری نسبت به وقایع خرداد 88 را در بین اصولگرایان داشته است؛ و مهمتر از آن اولین اصولگرایی بوده است که نسبت به محدود بودن قدرت خامنه ای در محدودۀ مکتب و قابل نظارت بودن و پاسخگو بودن مصداق ولی فقیه زمان (در این مقطع آیت الله خامنه ای) اظهار رأی ونظر شفاف کرده است.

ت- و شرکت کنندگان مذهبی "تکلیف شرعی محور" هوادار اصولگرایان چون در مرحلۀ اول هم قطعاً رأی داده اند لذا امکان افزایش تعداد آنان در مرحلۀ دوم بعید بنظر می رسد.

ث- در نتیجه همۀ کسانی که در مرحلۀ اول شرکت نکرده اند و در مرحلۀ دوم رأی داده اند چه مدرن ها و چه سکولارها و چه مذهبی ها قطعاً یکی از اولین نام هایی که در برگ رأی خود نوشته اند علی مطهری بوده است. این را از این جهت هم مطمئنیم که در مرحلۀ دوم هیچکس برای دادن رأی سفید و فقط برای مهر زدن شناسنامه اش رأی نمی دهد.

3- بنابر این تعداد رأی مطهری در وهلۀ نخست، تعداد بالای آرا به تک کاندیداهایی مثل محجوب و جلودار زاده  در وهلۀ دوم و پایین آمدن نسبت آرای جبهۀ هتاک و تندرو پایداری به کل آرای مأخوذه در وهلۀ سوم نتیچۀ بدیهی و طبیعی میزان مشارکت بالا در تهران خواهد بود. غیر از این نتیجه هر نوع ادعایی در مورد آمارسازی های افزایش مشارکت قابل باور و راستی آزمایی نخواهد بود. و اگر این اتفاق بیفتد و مطهری رأی خوبی کسب کرده باشد می توان امید وار بود که سمت گیری رژیم در آینده رو به عقلانیت حداقلی باشد. این موضوع از آن جهت هم مهم است که در مذاکرات هسته ای جاری پیش رو اثرات مثبتی خواهد گذاشت. منتظر خبرهای رسمی تهران می مانیم. یا...هو

هیچ نظری موجود نیست: