۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

چرخۀ کامل!

-

1- شماها لام تاکام حرفی نزنید ها. یک وقت دیوار موش دارد و موش گوش دارد و ممکن است بفهمند که حضرت عالی هم زبان دارید به چه درازی در هنگامۀ زبان درازی!- نه این چه لحن صحبت کردن با خوانندگان وبلاگت است. با هزار بدبختی و التماس درخواست دو تا و نصفی بیننده یا خواننده و اغلب هر دو دست و پا کرده ای می خواهی آن ها هم از بی ادبیت و طلبکاریت برنجند و دیگر روی دلقک ایرانی کلیک نکنند - خب باشد معذرت می خواهم - ولی آخر شما هم یک چیزی بگویید که من هم بدانم از ده ها سوژۀ روز تولید و صدها سوژۀ باز تولید و هزاران سوژۀ پیش تولید کدام را بنویسم بیشتر شما را راضی می کند و باعث لذتتان می شود.

2- این تابلو اسمش هست Conversation!

3- آسیدحسن تقی زاده یکی از رجال اسمی ایران در نزدیک مشروطه و وقایع متعاقب آن را قطعاً می شناسید و اگر نه حالا بشناسید. ایشان مردی از تبریز آذربایجان بود که در جوانی دیندارحرفه ای و آخوند بود که بعداً تغییر ذائقه داد و لباس پیامبر را بدور انداخت و لباس انیشتین را بتن کرد و زندگی پر فراز و نشیبی داشت از قدیس تا شیطان. که البته وجهۀ شیطانی او بسیار معروف و مشهوراست و طرفداران قدیسی او و از دست عملۀ جهل مرکب هیچگاه نتوانسته اند به آسودگی بگویند که بابا آن مرد فرزانه درست می گفت که: "اگرمی خواهیم پیشرفت کنیم باید سر تا پا عوض شده و غربی بشویم."- نقل به مضمون مثل همۀ دیگران-

4- این جملۀ بسیار نغز، پرمحتوا و فلسفی که تقی زاده سعی کرده با بیان عریان و خشن آن شاخک های جامعه را در دو سوی(مدرن وسنتی) به رودررویی نهابی و لاجرم و محتوم خود تشویق کند تا با شفاف شدن خطوط "چه کسی بدنبال چه چیزی است" جامعه از بلاتکلیفی دوران گذار آسیب کمتری ببیند؛ شوربختانه نه فقط از سوی بخش سنتی جامعه، که بیشترازسوی بخش مدرن جامعه، چنان تخطئه شد، و چنان ذنب لایغفر تلقی گردید که هنوز هم بعداز نزدیک یک قرن از این حرف و دنیایی که پنجاه بار پشتک وارو زده- که نصیب ما یک وارو بوده و دمر افتاده ایم در راه دنیایی به کیفوری مفعولان. دنیایی بمَثَل لطیفه های قزوین معروف خودمان!- باز هم من با اسم مستعار و مسخرۀ دلقک و در وبلاگی که معلوم نیست کسی هم می خواند یانه و ساعت ها دور از وطنی که هنوز هم نشیمن هارا گازمی گیرد - این توصیف راخودم خیلی دوست داشتم - نمی توانم با ایمنی کامل و با فریاد رسا بگویم و بنویسم که: "بابا جان طفلک تقی زادۀ فرزانه تنها حرف درست زمانه را گفته است؛ درمقابل همۀ مزخرفات "بومی سازی"!

5- و خدا لعنت کند اجداد طاهرین مرا که یا نفهمیدند حرف فلسفی تقی زاده را و بیشتر لعنت کند آن دسته ای را که فهمیدند هم که تقی زاده چه می گوید ولی مثل بز اخفش و در تقلید از جهال زمانه تکفیرش کردند و نگذاشتند از همان ابتدا معلوم شود که "چه کسی چه چیزی می گوید و می خواهد و چطور؟"
و بهمین خاطر زمانه مبهم و کج وکوله ادامه یافت که ما امروز اندر خم کوچه های گِل گرفته ولی اتوبان شدۀ مشروعه بدنبال مشروطه بگردیم؛ و هنوز هم نفهمیم که: "هرپدیدۀ قدیم و جدیدی در عالم هستی دارای ابعاد وجودیی است که به آن "چرخۀ کامل" می گویند. وهیچ پدیدۀ مادی و معنوی در دنیا نیست که بتوان عناصر اصلی چرخۀ کامل آنرا حذف کرد یا نپذیرفت یا دور انداخت و باز هم مدعی داشتن آن پدیده شد."


6- ضمن ادای احترام به دکتر شریعتی و روح بخشنده اش، اجازه بدهید باز هم از دیوار کوتاه این مرد پرشور انسان دوست و شاعر بالا برویم و با نگاه به اشتباه قطعی او در نامیدن تلویحی "دین منهای روحانیت" در همۀ آثارش و تصریح به این برداشت خطا در برخی از آثارش شروع کنیم. روحانی دین با هر نام و نشان و کنیه و لباس و شکل و محتوایی هم تکمیل کننده و حلقۀ نهایی خود دین است و حتی تصور دین منهای روحانیت قابل تصورنیست. چرا که بمحض حذف روحانی یکم؛ مرد پشت سریش که دین را برای سومی تعریف می کند می شود روحانی دین. و البته چنان بدیهی است که نیازی به احالۀ کسی به طول تاریخ و همۀ ادیان از توتم ها تا ابراهیمی ها نیست.

7- آن از مهمترین امر قدیم. وحالا فوتبال را نگاه کنیم بعنوان مهمترین امر جدید. آیا چرخۀ فوتبال بدون هیجان، بدون جشن، بدون قهرمان، بدون جلوه گری، بدون نمایش مادی، ...و حتی بدون هولیگان می تواند کامل باشد. اگر می توانست که امروز فوتبال ایران هم مثل فوتبال ترکیه - تنها فوتبال هم دامنه با فوتبال ایران در منطقه تا سی سال پیش - شاداب و زنده و پرتوان و جهانی بود. وقتی می گویم تا آیت الله خامنه ای به استادیوم نرود و تیم ملی را تشویق نکند و از هیجان عمامه اش را یک متر به هوا پرتاب نکند امکان کمترین بهبودی را در هیچ شأنی از زندگی ایرانی در وطن نباید و نمی توان انتظار داشت؛ شر و ورکه نمی بافم. این یک فلسفۀ سترگ است و ما توده ها می فهمیم اگر روشنفکران مان هم بتوانند بفهمند
.

8- حالا می توانیم بین این دو سر طیف قدیم و جدید یعنی دین و فوتبال را که مشهورترین، محبوب ترین، شامل ترین و... پدیده های معنوی و مادی بشر تاکنون بوده اند؛ همۀ پدیده های معنوی و مادی دیگر را نیز وارد کنیم و مطمئن باشیم که حتی یک پدیده وجود ندارد که بدون چرخۀ کامل بتواند نقش مورد انتظارش را ایفا کند. بعنوان مثالی دیگر موسیقی را ببینید. آیا بدون وجود ساز یا انکار آن می توان موسیقی داشت و آیا اگر کسی منکر ساز باشد می تواند مؤید موسیقی باشد. حتی همین "صدای مشکوک" هم که اغلب فقهای شیعه آنرا با احتیاط مستحب جزو موسیقی حلال می دانند بدون چرخۀ کامل باد معده، روده ومقعد با کالیبرمحدود، قابل تولید و بهره برداری هست؟! و... فاعتبرویااولی الابصار!

9- رضا داوری اردکانی فلسفه دان و موافق جمهوری اسلامی سابق و اخیراً کمی مشکوک، هم از ابتدا همین را می گفت که: آقا جان اگر سخت افزار غرب را وارد کردید لاجرم باید به نرم افزار غرب هم گردن بگذارید، چون مدرنیته یک فلسفه و سبک زندگی بهم پیوسته است و نمی شود مثل نخود لوبیا سوایش کرد از یکدیگر و طیاره اش را ، طبش را، موبایل اش را، سلاح اش را، اتمش را، پارلمانش را، دانشش راو... برداشت ولی به فوتبال و هنر و سینما و تفریح و رنگ و شادی و حق انتخاب زندگی و... آن بی اعتناء بود. و البته روشن فکردینی و اصلاح طلب مذهبی هنوز هم پایش توی یک کفش است که الا وبلا می شود مدرنیته را تکه پاره کرد و دموکراسی و آزادی بیان و گفتگوی تمدن ها و... را ازش استخراج کرد و لیبرالیسم و آزادی های اجتماعی و سبک زندگی های - ولنگارانه را!- متفاوت را انداخت جلو سگ!

10- سیدحسن تقی زاده هم کمتر از صد سال پیش همین را می گفت بیچاره که شترسواری دولا دولا نمی شود. و الا کی آن مرد نیک نفس می گفت که بیاییم بجای مساجدمان کلیسا و کنیسه بسازیم و اسامی سیدحسن مان را تبدیل به جرج و ادوارد کنیم. می گفت فرهنگ مدرنیته یک کلیت بهم پیوسته ایست از فن و تکنولوژی و فلسفه و هنر و الا ماشاءالله. که چون ناچاریم بخش تکنولوژی و فنآوریش را وارد کنیم پس بیایید همزمان روح قانون مندی و صداقت و تلاش که عناصراصلی فرهنگ مدرن هستند راهم وارد کنیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.

11- آیت الله لاریجانی رییس قضای ایران به محموداحمدی نژاد رییس قَدَرایران- درفرمول "قضا وقدر"- گفته است که فاخر صحبت کند و چه و چه! او متوجه همین نکتۀ اصلی و تیتر این مقاله نشده است که همۀ پدیده ها باید یک چرخۀ کامل داشته باشند و دارند. واکثریت راهبرندگان جمهوری اسلامی تاکنون و مثل شخص ایشان "پدیده" هستند وبطریق اولی جناب آقای رییس جمهور.
چرخۀ کامل پدیدۀ احمدی نژاد از بسیار عناصر تشکیل شده است که اتفاقاً ادبیات ایشان و اسفندیاررحیم مشایی جزو کلیدی ترین این عناصر هستند. اگر عنصری به مهمی ادبیات مخصوص رییس جمهور را از پدیدۀ ایشان حذف کنیم، آن وجود باقی ماندۀ ناقص دیگر احمدی نژاد ضد هولوکاست، مردبمب ساز، محبوب ولایت، ضدغرب، محبوب توده های عرب، سخنران دانشگاه کلمبیا ، نامه نگار به دربارها، رأی ساز 24/5 میلیونی، فخر اصولگرایی، ناجی حکومت اسلامی و... نخواهد بود.
لذا بهتر است که آیت الله نیز یامثل برادر ارشدشان حقیرانه جزو مریدان ثبت نام کنند ویا مثل اخوی اوسط شان بخاموشی و کوچکی عادت. یا...هو


توجیه:
داشت خیلی مفصل می شد واذیت می شدید ازنظروقت. پس تمام کردم تا برای وقتی دیگر وبه بهانه ای جدید که همیشه فروان است.

۷ نظر:

بهشب گفت...

من تازه با وبلاگ شما آشنا شدم از طریق وبلاگ راز سر به مهر چند مطلب اخیر را خواندم و خیلی از قلم شما خوشم آمد.و البته نقاشی های که می گذارید هم برای من جالب بود.

Dalghak.Irani گفت...

مرسی که آمده ای، خوانده ای ومانده ای. دوستت دارم بمان وبخوان وگاهی بنویس حتی اگر تعریف نبود. هم تحملش را دارم وهم جوابش را همیشه. مرسی و یا...هو

ناشناس گفت...

من جلال هستم .سلامی گرم و بلند والا به دلقک عزیز.شما نمینویسید بلکه شکر پاشی میکنید الحق.مقاله تان را چند بار خواندم .راستش را بخواهید من هم مثل خیلی دیگه از جوون های ایرانی فکر میکنم دچار دوگانگی شده ام.می پرسید یعنی چی؟مثلا همین من خودم همون قدر که اهل نماز خوندن و روزه گرفتن هستم به همون اندازه هم عاشق فوتبال و موزیک و فیلم و خلاصه جوونی کردن هستم ، تو زندگی خصوصی مذهبی- البته تا حدودی- هستم و برای اجتماع بشدت طرفدار لیبرالیسم .

Dalghak.Irani گفت...

شما خیلی لطف داری عزیزم. خوشحالم که می گویی درزندگی شخصی ات مبادی آداب واهل ایمان و معناهم هستی. کیمیای سعادتی که می گویند درهمین تلفیق درست بین ایمان وزندگی است وبهره بردن از زیبایی های جهان آفرینش برای لذت وسرخوشی. نام ها زیاد مهم نیستند وطبیعی است که نزدیک ترین معنویت آرامش بخش- ونه مزاحم- برای من وتو دین مان باشد وخدای قرآن مان. موفق باشی. یا...هو

Helen گفت...

جسارت نباشه ولی اینا رو که دیدم یاد شما افتادم نمی دونم چرا!
؛)

http://www.u313.com/index.php?option=com_content&view=article&id=519:1389-05-12-16-04-57&catid=77:1389-04-03-20-24-30

ناشناس گفت...

من میخونمتون، گفتم که بدونید.
شیدا

Dalghak.Irani گفت...

مرسی شیدای دردانه.
سلام
خیلی خوب شد که گفتی هستی. دلم قرص میشه تحویلم می گیرید. خواهش می کنم کماکان بمان با من! یا...هو